【TÍNH NĂNG】 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRANG BỊ

ĐẠI SOÁI 3Q - FREE VIP9

TẶNG TƯỚNG UR, TẶNG VIP9 KHI THAM GIA

GAME TAM QUỐC TOP TRENDING 2023

-----------------

 

Đại Soái thân mến !

Bài viết xin giới thiệu tới mọi người HỆ THỐNG TRANG BỊ của tướng vô cùng quan trọng trong hành trình khám phá ĐẠI SOÁI 3Q.

1. Trang bị 

Có 6 vị trí để trang bị lên tướng bao gồm : vũ khí, mũ , giáp ngực, giày, bảo vật , ngọc tỷ .

Mỗi trang bị sẽ tăng các chỉ số riêng .