【TÍNH NĂNG】 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG KHIÊU CHIẾN

ĐẠI SOÁI 3Q - FREE VIP9

TẶNG TƯỚNG UR, TẶNG VIP9 KHI THAM GIA

GAME TAM QUỐC TOP TRENDING 2023

-----------------

 

Đại Soái thân mến !

Bài viết xin giới thiệu tới mọi người HỆ THỐNG KHIÊU CHIẾN sẽ đồng hành với đạo hữu trong hành trình khám phá ĐẠI SOÁI 3Q.

HỆ THỐNG KHIÊU CHIẾN 

HỆ THỐNG KHIÊN CHIẾN là hệ thống mà đạo hữu phải chiến đấu để giành các phần thưởng giá trị giúp ích trong việc tăng lực chiến.

HỆ THỐNG KHIÊU CHIẾN gồm 8 hoạt động bao gồm :

THĂM DÒ : Đây là hoạt động giúp đạo hữu nhận bảo vật cũng như các nguyên liệu phát triển bảo vật

KHIÊU CHIẾN NGÀY: Đây là hệ thống giúp đạo hữu nhận bạc , EXP bảo vật,  EXP tướng và Tinh luyện trang bị

TRẢM TƯỚNG: Đây là hệ thống giúp đạo hữu nhận Trang bị và Lệnh Chiêu Mộ

DANH TƯỚNG TRUYỆN: Đây là hệ thống giúp đạo hữu nhận mảnh HUYỄN THÚ và nguyên liệu bồi dưỡng 

KỲ NGỘ  : Đây là hệ thống giúp đạo hữu nhận mảnh tướng và bình EXP tướng 

KHIÊU CHIẾN DỊ GIỚI: Đây là hệ thống giúp đạo hữu nhận thưởng VÕ HỒN

THỦ THÁP: Đây là hệ thống giúp đạo hữu nhận ĐÁ HỒN và nguyên liệu bồi dưỡng

THÁP THÍ LUYỆN : Đây là hệ thống giúp đạo hữu nhận mảnh Thần binh và nguyên liệu cường hóa thần binh