【TÍNH NĂNG】 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐÁ HỒN

ĐẠI SOÁI 3Q - FREE VIP9

TẶNG TƯỚNG UR, TẶNG VIP9 KHI THAM GIA

GAME TAM QUỐC TOP TRENDING 2023

-----------------

 

Đại Soái thân mến !

Bài viết xin giới thiệu tới mọi người HỆ THỐNG ĐÁ HỒN sẽ đồng hành với đạo hữu trong hành trình khám phá ĐẠI SOÁI 3Q.

1. HỆ THỐNG ĐÁ HỒN 

HỆ THỐNG ĐÁ HỒN là hệ thống mà đạo hữu có thể khảm ĐÁ HỒN vào tướng giúp tăng mạnh chỉ số mong muốn .

Mỗi tướng có 6 lỗ ĐÁ HỒN mở lần lượt theo LV và mốc thủ tháp.

ĐÁ HỒN được chia làm 5 bậc : Đỏ -Cam- Tím- Lam - Lục. Mỗi loại đá hồn sẽ tăng một chỉ số riêng.
ĐÁ HỒN kiếm được từ TINH TƯỢNG và THỦ THÁP.

ĐÁ HỒN còn có thể nâng cấp bằng MỆNH HỒN được nhận từ THỦ THÁP