【TÍNH NĂNG】 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BẢO VẬT

ĐẠI SOÁI 3Q - FREE VIP9

TẶNG TƯỚNG UR, TẶNG VIP9 KHI THAM GIA

GAME TAM QUỐC TOP TRENDING 2023

-----------------

 

Đại Soái thân mến !

Bài viết xin giới thiệu tới mọi người về tính năng BẢO VẬT vô cùng quan trọng trong hành trình khám phá ĐẠI SOÁI 3Q.

1. BẢO VẬT

Bảo vật được trang bị để tăng chỉ số của tướng. Mỗi loại bảo vật sẽ có những chỉ số riêng . 

Một số loại bảo vật sẽ kích hoạt kích duyên của tướng .