[SỰ KIỆN] QUAY THẺ CHIÊU MỘ NHÂN PHẨM

Thời gian: diễn ra trong vòng 15 ngày từ ngày bắt đầu sự kiện là từ ngày 28/06 đến 23h55 ngày 12/07

Thể lệ:

- Trò chơi "Chiêu Mộ Nhân Phẩm" gồm có 10 thẻ chiêu mộ với các thẻ có nội dung lần lượt là: Bạn quá đen, Mất lượt, 10 điểm, 20 điểm, 30 điểm, 40 điểm, 50 điểm, 70 điểm, 80 điểm, 100 điểm.

- Bấm nút "Chiêu Mộ x1" để chiêu mộ 1 lần, bấm nút "Chiêu Mộ x10" để chiêu mộ 10 lần (mở ra xong sẽ tự động làm mới) -> click vào thẻ sẽ lật lại hiện kết quả nhận được.

- Bấm nút "Làm Mới" để làm mới lại thẻ chiêu mộ.

- Bấm nút "Lịch Sử" để xem Lịch Sử chơi và đổi quà.

- Bấm nút "Thêm Lượt" để kiếm thêm lượt quay:

  • Đăng nhập tài khoản mỗi ngày nhận 1 lượt Chiêu Mộ (1 lần/ngày)
  • Share Landing nhận thêm 2 lượt Chiêu Mộ (1 lần/ngày)
  • Mời 1 bạn bè truy cập vào Landing sẽ nhận thêm được 2 lượt Chiêu Mộ (1 lần/ngày)
  • Đổi 20 SohaCoin vào Game sẽ nhận được 1 lượt Chiêu Mộ (không giới hạn).

- Bấm nút "Shop Đổi Điểm" để đổi Điểm Chiêu Mộ lấy GiftCode, quà nào đã đổi xong sẽ tối đi và không đổi được nữa

Quà Tặng: Đổi Điểm Chiêu Mộ: Sau khi đổi Giftcode sẽ bị trừ đi số Điểm Chiêu Mộ tương ứng:

+ 500 Điểm: Lệnh Chiêu Mộ *20, Đá Thức Tỉnh Tướng SSR *5, Đá Cường Hóa Thần Binh-Cao *50

+ 1500 Điểm: Rương Tự Chọn Trang Bị Cam *1, Thuốc Thể Lực-Cao *1, Đá Tinh Luyện-Cực *50

+ 4000 Điểm: Rương Đá Hồn Cam *1, Đá Tinh Luyện-Cực *100, Đá Cường Hóa Thần Binh-Cao *50, Hộp Ngọc-Cao *10

+ 10000 Điểm: Mảnh Vạn Năng *50, Đá Võ Hồn *100, Túi Exp Bảo Vật-Cam *5, Đá Cường Hóa Thần Binh-Cao *50

+ 20000 Điểm: Rương Chọn Mảnh Thần Binh UR *50, Đá Thức Tỉnh Tướng UR *5, Đá Hồn *1000, Đá Cường Hóa Thần Binh-Cực *50

+ 27000 Điểm: Rương Đá Hồn Đỏ *1, Đá Thức Tỉnh Tướng UR *5, Đá Võ Hồn *200, Rương Ngọc Lv6 *2

+ 35000 Điểm: Mảnh Vạn Năng *100, Rương Chọn T.bị Đỏ *1, Đá Hồn Luyện Thần Binh-Siêu*50, Rương Ngọc Lv7 *1 

Chú ý:

- Không đăng nhập hằng ngày và làm nhiệm vụ sẽ không nhận được lượt quay miễn phí ngày hôm đó.

- Tích đủ Điểm Chiêu Mộ sẽ đổi được quà trong Shop Đổi Điểm.

- Khi đổi quà thành công sẽ bị trừ số Điểm Chiêu Mộ tương ứng.

- Mỗi Gói Quà trong Shop Đổi Điểm chỉ đổi được một lần, GiftCode ở các gói quà cũng chỉ nhập được 1 lần duy nhất.

Game