[SỰ KIỆN] MAY MẮN TRỜI BAN - PHÚC LỘC NGẬP TRÀN - MỪNG 30/04 & 01/05

1. Thời gian sự kiện: Diễn ra trong 14 ngày kể từ ngày bắt đầu sự kiện (từ ngày 26/04 - 23h55 ngày 09/05)

2. Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện

 • B1: Đăng nhập Tài Khoản Game và chọn Server + Nick bạn đang chơi.
 • B2: Tiến hành tham gia các sự kiện trên Landing hàng ngày.

3. Thể lệ:

 • - Đăng nhập mỗi ngày nhận 25 Điểm May Mắn (1 lần/ngày) 
 • - Share Landing nhận thêm 50 Điểm May Mắn (1 lần/ngày) 
 • - Mời 3 bạn bè truy cập vào Landing sẽ nhận thêm được 25 Điểm May Mắn (1 lần/ngày) 
 • - Đổi 50 SohaCoin vào Game sẽ nhận được 50 điểm may mắn (không giới hạn).
 • - Tích đủ Điểm May Mắn sẽ đổi được quà tại các gói quà tương ứng bên dưới.
 • - Khi đổi quà thành công sẽ bị trừ số Điểm May Mắn tương ứng.

 

 4. Phần thưởng: 10 Gói Quà: - GÓI QUÀ 10/03, GÓI QUÀ 30/4 - 01/05, GÓI TÂN THỦ, GÓI HÀO HOA, GÓI SIÊU CẤP, GÓI CHÍ TÔN, GÓI KIM CƯƠNG, GÓI TĂNG LỰC CHIẾN, GÓI QUÀ VIP, GÓI SIÊU VIP

10 Gói Quà
GÓI QUÀ 10/03GÓI QUÀ 30/4 - 01/05GÓI TÂN THỦGÓI HÀO HOAGÓI SIÊU CẤP 1
700700150020002000
Lệnh chiêu mộ *10Lệnh chiêu mộ *10Lệnh chiêu mộ *20Lệnh chiêu mộ *20Lệnh chiêu mộ *20
Đá thức tỉnh tướng SSR*5Đá thức tỉnh tướng SSR*5Rương Chọn T.bị Cam *1Rương Chọn Mảnh Thần Binh SSR *20Rương Chọn T.bị Cam *1
Bồi dưỡng tinh túy *5000Túi Bảo Vật Exp Cam *1Bồi dưỡng tinh túy *10000Đá Tinh Luyện-Cực *50Đá Tinh Luyện-Cực *50
Đá Võ Hồn *20Rương Ngọc Lv4*1Đá Võ Hồn *30Túi Bảo Vật Exp Cam *2Rương Ngọc Lv5*1
     
     
GÓI CHÍ TÔNGÓI KIM CƯƠNGGÓI TĂNG LỰC CHIẾNGÓI QUÀ VIPGÓI SIÊU VIP
3500500050001000010000
Lệnh chiêu mộ *30Lệnh chiêu mộ *30Lệnh chiêu mộ *30Lệnh chiêu mộ *50Lệnh chiêu mộ *50
Rương Chọn Mảnh Thần Binh SSR *30Đá thức tỉnh tướng UR*5Rương Chọn Đá Hồn-Cam *1Rương Chọn Đá Hồn Đỏ*1Rương Chọn Báu Vật Đỏ*1
Bồi dưỡng tinh túy *20000Đá Tinh Luyện-Cực *100Đá Tinh Luyện-Cực *100Đá Cường Hóa Thần Binh-Cực *100Đá Hồn Luyện Thần Binh-Siêu *50
Đá Võ Hồn *50Túi Bảo Vật Exp Cam *4Đá Võ Hồn *100Đá thức tỉnh tướng UR*5Rương Ngọc Lv6*1
   Bồi dưỡng tinh túy *50000Bồi dưỡng tinh túy *50000

 

5. Lưu Ý:

 1. + Bấm nút "Lịch Sử" hiện Lịch Sử tham gia sự kiện và các gói quà đã đổi.
 2. + Mỗi Gói Quà đổi được một lần, GiftCode ở các gói quà cũng chỉ nhập được 1 lần duy nhất.
 3. + Đổi hết Điểm May Mắn trước khi sự kiện kết thúc, sau khi kết thúc sự kiện Điểm May Mắn sẽ không dùng được nữa.
 4. + Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.
Game