[SỰ KIỆN] CHIÊU MỘ ĐẠT MỐC NHẬN QUÀ

 

Thời gian: diễn ra trong vòng 15 ngày từ ngày bắt đầu sự kiện là từ ngày 28/06 đến 23h55 ngày 12/07

 

Thể lệ: 

- Quay đủ lượt Chiêu Mộ Nhân Phẩm ở trò chơi trên sẽ nhận được quà tương ứng trong sự kiện này. 

- Bấm "Nhận Quà" ở các Mốc Quà đó sẽ hiện ra mã GiftCode -> sau khi nhận quà, mốc quà đó sẽ không nhận lại được nữa. 

- Mỗi quà chỉ nhận được 1 lần, và mỗi GiftCode cũng chỉ nhập được 1 lần 

- Bấm nút "Lịch Sử", để xem Lịch sử nhận quà. 

 

Quà tặng Chiêu Mộ Đạt Mốc Nhận Quà:

- 20 lượt: Rương Tự Chọn Trang Bị Cam *1, Thuốc Thể Lực-Cao *1, Đá Hồn *200

- 55 lượt: Lệnh Chiêu Mộ *20, Rương Bảo Vật Cam *1, Đá Tinh Luyện-Cực *50, Đá Võ Hồn *20

- 150 lượt:Rương Đá Hồn Cam *1, Đá Cường Hóa Thần Binh-Cao *50, Đá Võ Hồn *50, Bồi Dưỡng Tinh Túy *10000

- 300 lượt:Rương Chọn T.bị Đỏ *1, Đá Thức Tỉnh Tướng UR *5, Túi Exp Bảo Vật-Cam *10, Rương Ngọc Lv5 *2

- 600 lượt: Rương Đá Hồn Đỏ *1, Mảnh Vạn Năng *50, Đá Võ Hồn *200, Đá Hồn Luyện Thần Binh-Siêu *50

- 1000 lượt: Rương Bảo Vật Đỏ*1, Rương Chọn Mảnh Thần Binh VIP *50, Đá Hồn *2000, Rương Ngọc Lv6 *4

- 2000 lượt: Rương Bảo Vật Đỏ*1, Rương Đá Hồn Đỏ *1, Mảnh Vạn Năng *100, Đá Hồn Luyện Thần Binh-Siêu *200, Rương Ngọc Lv7 *3

 

Game