ĐUA TOP TINH TƯỢNG - NHẬN ĐÁ HỒN ĐỎ

??ĐUA TOP TINH TƯỢNG - NHẬN ĐÁ HỒN ĐỎ??
?Áp dụng: tất cả các server trừ server đang diễn ra sự kiện 7 ngày mới.
⏰Thời gian: 3 ngày từ 13 ->15/04
?Phần thưởng Xếp Hạng:
?Top 1: Rương chọn Đá Hồn Đỏ x2, Mệnh Hồn x50000
?Top 2: Rương chọn Đá Hồn Đỏ x1, Mệnh Hồn x40000
?Top 3: Rương chọn Đá Hồn Cam x3, Mệnh Hồn x30000
?...
?Đua Top Tinh Tượng nhận Đá Hồn Đỏ sự kiện anh em mong chờ và hỏi nhiều nhất đã quay trở lại, nhanh tay tham gia đu top nào ạ !!